overige doseringen

In sommige gevallen moeten de te verpakken producten bijvoorbeeld geteld worden, of individueel verpakt. DL Packaging biedt in zulke gevallen ook specifieke doseringen aan.